מד זרם צבת

מד זרם צבת

Zico Tech
צבת אמפר מטר מקצועי ZICO ZI-9980  מדידת גל ריבועי True RMSמדידת זרם ומתח AC/DC עד 1000V 10Aכולל מדידת טמ...
מבצע!
Zico Tech
מודד זרם מקצועי צבת אמפר מטר ZICO Zi-9943למדידת זרם חליפין AC עד 400 אמפר צבת גדולה למדידת זרם ב...
Zico Tech
מודד זרם צבת קומפקטי ZI-9940עד 200A זרם חילופין ACפנס לד מובנה במודדגלאי מתח ללא מגע NCV מובנה ...
zico
מד זרם צבת אמפר מקצועי עד 400 אמפרמדידת זרם ישר ולחליפין AC/DCרב מודד מובנה למדידת: מתח, קיבו...
Zico Tech
מודד ומקליט נתונים מתח וזרם חליפין לאורך זמןחיבור לתוכנה במחשבעד 100,000 מדידות רצופות קב...
Zico Tech
מודד זרם צבת עד 400 אמפר זרם חליפין.כולל רב מודד
Zico Tech
מודד זרם צבת אמפר עד 400A מדידת זרם ישר או חילופין AC / DCעם רב מודד תחום אוטומטי מקצועי למדי...
Zico Tech
מודד זרם צבת, עד 1000A זרם חילופין + רב מודד
Zico Tech, זיקו
מודד זרם צבת Zi-9941עד 200 אמפר זרם חילופין ACכולל גלאי מתח ללא מגע ופנס לד מובניםמבנה קומפקט...
Zico Tech
מודד זרם צבת עד 200A אמפר זרם חילופין וישר AC / DCכולל פנס וגלאי מתח ללא מגע מובניםמבנה קומפק...
Zico Tech
מד זרם צבת קומפקטי Zi-9984 ZICOמדידת גל ריבועי True RMSעד 200 אמפר זרם ישר וחילופין AC / DCמדידת מתח י...
Showing all 11 results