טסטר דקר מתח נמוך Zi-2022

Zico Tech

טסטר דקר מבודד לאיתור מתח נמוך ( 6V – 12V ) 

כולל תנין 

לבדיקת מתחים ברכב ומערכות מתח נמוך

 24.0 כולל מע''מ