בחירת רב מודד מתאים

בחירת רב מודד מתאים

לבחירת רב המודד האולטימטיבי לשימוש שלנו יש להגדיר את הצרכים

רב מודד כשמו כן הוא מכשיר מס מכשירים במכשיר אחד ולהן הבדיקות

הנפוצות ביותר לרב מודד.

 1. מתח ישר
 2. מתח חילופין
 3. זרם ישר
 4. זרם חילופין
 5. התנגדות
 6. רציפות
 7. קיבוליות
 8. תדירות
 9. גל ריבועי TRUE RMS

 • לכל רב מודד יש תחום מדידה לכל סעיף הרשום מעלה .
 • חשוב ביותר לדעת את תחומי המדידה הרצויים.
 • אם חשובה לנו תכונה של מדידת התנגדויות גבוהות יש לשים לב לתכונה
 • זו בנתוני המכשיר ולבחור את המודד שעונה לתחום המדידה שאנו זקוקים לו .
 • קיימים מודדים עם בדיקת זרם חילופין וללא בדיקת זרם חילופין .

הווה ידוע שרוב רבי המדידה יכולים למדוד עד 10 אמפר בלבד ורק בודדים

יכולים למדוד 20 אמפר וגם זאת לזמן קצוב של 10 שניות.

מדידת זרם מעל 20  אמפר יש להתשתמש במודד שהוא צבת אמפרמטר

הבודק זרמים גבוהים ללא מגע ( על בסיס השראות)

 • אם אנו זקוקים למדידת קיבוליות ורוצים רב מודד שכולל תכונה זו חשוב

לדעת את תחום המדידה שאנו רוצים והאם המודד יכול למדוד תחום זה.

תחום מדידת קיבוליות ברב מודד מצומצם מאד בדרך כלל.

לעיתים רבות יש לרכוש מודדים מיוחדים לקיבוליות כמו LCR.

למבחר המודדים

Z-shop הבית שלכם למוצרי זיקו טק