חוטי מדידה לפרובים / תנינים ZI-8185

חוטי מדידה לפרובים / תנינים ZI-8185