פרובים תנין מבנה צר ZI-8184

פרובים תנין מבנה צר ZI-8184