2 תניני תפיסה מתכתים זכוכית הגדלה מתכוונת בסיס מתכתי כבד צירים כדוריים עם נעילה לכיוון מדוייק

2 תניני תפיסה מתכתים
זכוכית הגדלה מתכוונת
בסיס מתכתי כבד
צירים כדוריים עם נעילה לכיוון מדוייק