ספוגיות לניקוי ראש מלחם ZI-8893

ספוגיות לניקוי ראש מלחם ZI-8893