ZI-4064 להב מסורי לסכין יפני 18 מ”מ

ZI-4064 להב מסורי לסכין יפני 18 מ”מ