מכשיר לבדיקה ואיתור לחות, רטיבות ונזילות בדיקה בעומק החומר ללא פגיעה בפני השטח

מכשיר לבדיקה ואיתור לחות, רטיבות ונזילות בדיקה בעומק החומר ללא פגיעה בפני השטח