תפס להב למלחם צריבה ZI-8058

תפס להב למלחם צריבה ZI-8058