ראש חיתוך לצורב קלקר ZI-8068-2

  • ינואר 15, 2021

ראש חיתוך לצורב קלקר ZI-8068-2
לצורב קלקר מדגם:
ZI-8068
אורך ראש חיתוך 120 מ”מ