ראש שפיצי למלחם גז ZI-21616

  • ינואר 15, 2021

למלחם:
ZI-2161
קצה שפיצי ישר