רבי מדידה זיקו

אבו מטר זיקו לבדיקות חשמל ואלקטרוניקה